Помічник

Що потрібно знати, якщо до вас прийшла перевірка з Держпраці?
Робота
7 materials
1

Програма боротьби з тіньовою економікою, а саме ухиляння від сплати податків, виплата заробітної плати у «конвертах», змусила не одного підприємця переглянути відповідність внутрішньої документації для надання контролюючому органу.

Поважні гості часто застають роботодавців зненацька. Попри всі «за» і «проти» наша редакція вирішила відповісти на кілька головних питань у справі перевірок.

2
Хто здійснює контроль за дотриманням трудового законодавства?

Перевірки у Стрию та Стрийському районі здійснюють представники ГУ Держпраці у Львівській області та головний спеціаліст-інспектор праці управління праці та соціального захисту. Саме ці посадові особи контролюють дотримання трудового законодавства.

3
Які документи потрібно пред’являти під час перевірки інспекторами ГУ Держпраці?

-        копії виписки або довідки з Єдиного державного реєстру та наказ про прийняття директора та бухгалтера, їх посадові інструкції;

-        копії документів, що стосуються укладення трудових відносин ( накази на прийняття, заяви, повідомлення ДФС );

-        табелі обліку використання робочого часу за період з січня 2017 року по даний час;

-        копії документів, які підтверджують здійснення нарахування та виплати заробітної плати ( відомості нарахування та виплати заробітної плати, касові ордери, виписки банку, відомості зарахування на картрахунки працівників) за період з січня 2017 року по даний час:

-        копії правил внутрішнього трудового розпорядку, графіків роботи структурних підрозділів ( працівників), колективного договору;

-        копії штатних розписів за період з січня 2017 по даний час ( зі змінами та доповненнями );

-        копії документів, що стосуються звільнення, переведення, відрядження, відпусток працівників ( графіки відпусток, накази, заяви про звільнення, переведення, накази, заяви про надання відпусток ). Копії документів по нарахуванню та виплаті розрахункових коштів, відпускних;

-        копії звіту з ЄСВ за період з січня 2017 року по даний час;

-        копії цивільно-правових угод, актів здачі/приймання виконаних робіт укладених з виконавцями за період з січня 2017 року по даний час.

Тож,  якщо у вас всі документи оформленні згідно вимог, не потрібно переживати.

Однак, не варто забувати і про те, що інспектор має представитись. До початку інспектування, уповноважена особа зобов’язана пред’явити посвідчення (направлення) .

4
Які терміни здійснення перевірок?

Як зазначено у відповіді на наш інформаційний запит, строк здійснення як планової так і позапланової перевірки за дотриманням законодавства про працю не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва п’яти (планова перевірка) або двох (позапланова перевірка) робочих днів. Продовження строку здійснення перевірок не допускається.

Щодо порядку призначення  дати перевірок, то нас повідомили, що інспектування призначаються за заявою працівника, інформацією ПФУ, інформацією ДФС, за рішенням органу контролю, за рішенням суду, за повідомлення посадових осіб органів державного нагляду.

5
У яких випадках призначається перевірка?

Інспекційні відвідування проводяться згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 295 від 26.04.2017р., а саме:

1)      за зверненням працівника про порушення стосовно нього законодавства про працю;

2)      за зверненням фізичної особи, стосовно якої порушено правила оформлення трудових відносин;

3)      за рішенням керівника органу контролю про проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин, прийнятим за результатами аналізу інформації, отриманої із засобів масової інформації, інших Джерел, доступ до яких не обмежений законодавством, та джерел, зазначених у підпунктах 1,2,4-7 Порядку здійснення державного контролю та додержання законодавства про працю;

4)      за рішенням суду, повідомленням правоохоронних органів про порушення законодавства про працю;

5)      за повідомленням посадових осіб органів державного нагляду (контролю), про виявлені в ході виконання ними контрольних повноважень ознак порушення законодавства про працю;

6)      за інформацією:

Держстату та її територіальних органів про наявність заборгованості з виплати заробітної плати  ДФС та її територіальних органів про:

-        невідповідність кількості працівників роботодавця обсягам виробництва (виконаних робіт, наданих послуг) до середніх показників за відповідним видом економічної діяльності;

-        факти порушення законодавства про працю, виявлені у ході здійснення контрольних повноважень;

-        факти провадження господарської діяльності бет державної реєстрації у порядку, встановленому законом;

-        роботодавців, що мають заборгованість із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у розмірі, що перевищує мінімальний страховий внесок за кожного працівника;

Пенсійного фонду України та його територіальних  органів  про:

-        роботодавців, які нараховують  заробітну плату менше мінімальної;

-        роботодавців, у яких стосовно працівників відсутні повідомлення про прийняття на роботу;

-        роботодавців, у яких протягом місяця кількість працівників, що працюють на умовах неповною робочого часу, збільшилась на 20 і більше відсотків;

-        працівників, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами в одного роботодавця більше року;

-        роботодавців, у яких стосовно працівників відсутні нарахування заробітної плати у звітному місяці (відпустка без збереження заробітної плати, без дотримання вимог Кодексу Законів про працю України та Закону України «Про відпустки»);

-        роботодавців, у яких протягом року не проводилась індексація заробітної плати або сума підвищення заробітної плати становить менше суми нарахованої індексації;

-        роботодавців, у яких 30 і більше відсотків працівників працюють на умовах цивільно-правових договорів:

-        роботодавців з чисельністю 20 і більше працівників, у яких протягом місяця відбулося скорочення на 10 і більше відсотків працівників;

-        за інформацією профспілкових органів про порушення прав працівників, які є  членами профспілки, виявлених в ході здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю.

6
Які документи вам зобов’язані надати після закінчення перевірки?

 За результатами інспекційного відвідування або невиїзного  інспектування складаються акт і у разі виявлення порушень законодавства про працю - припис про їх усунення.

-        Акт складається в останній день інспекційного відвідування або невиїзного інспектування у двох примірниках, які підписуються інспектором праці, що його проводив, та керівником об'єкта відвідування або його уповноваженим представником. Один примірник акту залишається в об’єкта відвідування.

7
Чи можете ви бути незгідними з висновком інспектора?

-        Якщо об’єкт відвідування не погоджується з викладеною в акті інформацію, акт підписується із зауваженнями, які є його невід’ємною частиною.

Зауваження можуть бути подані об’єктом  відвідування не пізніше трьох  робочих днів , з дати підписання акту. Письмова вмотивована відповідь на зауваження надасться інспектором праці не пізніше ніж через три робочих дні  з  дати  їх надходження .

-        Матеріали, зафіксовані засобами аудіо-, фото- та відеотехніки в ході інспекційних відвідувань долучаються до акту у паперовому або електронному  вигляді на дисках для лазерних систем зчитування, на яких проставляється номер акту. Про  долучення таких матеріалів робиться відмітка в акті.

-        Припис є обов'язковим для виконання у визначені  строки письмовою вимогою інспектора праці про усунення об’єктом відвідування порушень законодавства про працю, виявлених під час інспекційного відвідування або невиїзного інспектування..

-        Припис вноситься об’єкту відвідування не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після підписання акту (відмови від підписання), а в разі наявності зауважень - наступного дня після їх розгляду.

У приписі зазначається строк для усунення виявлених порушень. У разі встановлення строку виконання припису більше ніж три місяці у приписі визначається графік та заплановані заходи усунення виявлених порушень з відповідним Інформуванням інспектора праці згідно з визначеною у приписі періодичністю.

Припис складається у двох примірниках, які підписуються інспектором праці, який проводив інспекційне відвідування або невиїзне інспектування, та керівником об’єкта відвідування або його уповноваженим представником.

Один примірник припису залишається в об’єкта відвідування.

-        Стан виконання припису перевіряється після закінчення зазначеного у ньому строку усунення недоліків, якщо об'єкт відвідування не надав відповідь або надав її в обсязі, недостатньому для підтвердження факту усунення виявлених порушень.

-        У разі відмови керівника чи уповноваженого представника об'єкта відвідування від підписання або за неможливості особистого вручення акту і припису акт та припис складаються у трьох примірниках.

Два примірники акту і припису не пізніше ніж протягом наступного робочого дня надсилаються об'єкту відвідування рекомендованим листом з описом документів у ньому та З  повідомленням про вручення. На примірнику акту та припису, що залишаються в інспектора праці, зазначаються реквізити поштового повідомлення, яке долучається до матеріалів інспекційного відвідування та невиїзного інспектування.

Об’єкт відвідування зобов’язаний повернути інспектору праці підписаний примірник акту та припису не пізніше ніж через три робочих дні з дати його отримання.

У разі ненадходження в установлений строк підписаного примірника акту та припису складається акт про відмову від підпису у двох примірниках, один з яких надсилається об’єкту відвідування рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Зазначимо, що при виявлені порушення та накладені штрафні санкції суб’єкт господарювання зобов’язаний їх сплатити не пізніше 15 днів.

Хочете додати 245.ua на головний екран і бути в курсі новин?