Споживчий кредит — це грошові кошти, які надаються позичальником споживачу на придбання товарів, робіт, послуг для задоволення своїх потреб, які не пов’язані з:

  • підприємницькою діяльністю;
  • незалежною професійною діяльністю;
  • виконанням обов’язків найманого працівника.

Зазначаємо, що договір про споживчий кредит та зміни до нього укладаються у письмовій формі. Що обов’язково повинно міститись у договорі:

  •   загальний розмір кредиту;
  •   порядок, умови та строк надання кредиту;
  •   реальна річна відсоткова ставка та загальна вартість кредиту (станом на дату укладення договору);
  •   відсоткова ставка, її тип, порядок обчислення (у т.ч. порядок зміни та сплати відсотків);
  •   порядок повернення кредиту та сплати відсотків (у т.ч. достроково);
  •   види забезпечення кредиту.

Чи можна відмовитись від кредитного договору?

• Споживач має право відмовитись від кредиту протягом 14 календарних днів з дня укладення договору, попередньо повідомивши позичальника у письмовій формі;

• Протягом 7 календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від договору, споживач зобов’язаний повернути гроші та сплатити відсотки за період користування ними.

СПОЖИВАЧ НЕ ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ СПЛАЧУВАТИ БУДЬ ЯКІ ІНШІ ПЛАТЕЖІ ЧЕРЕЗ ВІДМОВУ ВІД ДОГОВОРУ