Анатомія – це наука, що вивчає людину, тварин та рослин, будову органів, організмів через розтин тканин. Загалом, біологічні науки називають терміном «морфологія». Цей термін ввів В. Ґете. Морфологія не тільки констатує знання про структури та форми частин тіла. Вона виявляє закономірності розвитку організму та органів та вплив на них різноманітних чинників. Еволюційна морфологія з’являється на початку XX ст.

Морфологія вивчає органи та організми на рівні філогенезу й онтогенезу:

1.Філогенез – розвиток груп та видів як окремих організмів, так органічного світу в загальному.

2.Онтогенез – розвиток організму від зародження до смерті.

Становлення анатомії людини як самостійної науки

До ХІХ ст. анатомія була здебільшого описовою. Вона описувала та класифікувала системи й органи. Перед анатомами ставилось завдання вивчати нормальний організм людини без патологій. Таким чином виникла описова та нормальна анатомія. Дізнатися багато корисного про анатомію можна на сайті http://anatomia.org.ua.

Епоха Відродження збагатила науку новими відкриттями. З того часу та до наших днів відбувалося не тільки пояснення явищ, а також їхніх причин. Щоб відшукати правду, вченим доводилось виходити за рамки певних наук. Відбувалося взаємне проникнення різноманітних галузей знань. Це все вплинуло й на анатомію людини, яка користувалась результатами досліджень багатьох наук, в першу чергу, природничих.

Поступово сучасна анатомія людини перетворилася в дисципліну медицини. Вона не втратила право називатися нормальною анатомією, а також збагатилась теорією, найновітнішими методами дослідження, та змогла розширити медичні завдання.

Сучасна анатомія людини є біологічною наукою, що вивчає будову та форму людського тіла. Також вона вивчає функції та зміни. Досліджуються зміни в часі – історичний та індивідуальний розвиток. Зміни в просторі стосуються різних регіонів землі. Увагу звертають також на соціальні, екологічні, генетичні чинники.

Головним місцем в сучасній анатомії виступає нерівномірність розвитку органів людини в процесі становлення та еволюції. Це поєднується з історичним формуванням та зв’язком різних структур, які визначають цілісність організму. На даний момент лікарі прагнуть з’ясувати адаптацію організму та органів людини до несприятливого зовнішнього середовища – забрудненого повітря, ґрунту, води.