Стрийська міська рада формує список присяжних

У зв'язку з необхідністю формування та затвердження списків присяжних, відповідно до вимог Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Стрийська міська рада повідомляє наступне.

Стрийська міська рада формує і затверджує список громадян України, які досягли тридцятирічного віку і постійно проживають у місті Стрию Львівської області, і які дали згоду бути присяжними.

Список присяжних затверджується на три роки і переглядається в разі необхідності для заміни осіб, які вибули зі списку, за поданням територіального управління Державної судової адміністрації України.

Відповідно до ст. 63 Закону присяжним є особа, яка у випадках, визначених процесуальним законом, та за її згодою вирішує справи у складі суду разом із суддею або залучається до здійснення правосуддя. Згідно зі ст. 65 Закону, присяжним може бути громадянин України, який досяг тридцятирічного віку і постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного окружного суду, якщо інше не визначено законом.

Не включаються до списків присяжних громадяни:

1) визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;

2) які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов'язків присяжного;

3) які мають незняту чи непогашену судимість;

4) народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді, прокурори, працівники правоохоронних органів (органів правопорядку), військовослужбовці, працівники апаратів судів, інші державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, адвокати, нотаріуси, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя;

5) особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

6) громадяни, які досягли шістдесяти п'яти років;

7) особи, які не володіють державною мовою.

Гарантії прав присяжних передбачені ст.68 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»:

1. Присяжним за час виконання ними обов’язків у суді виплачується винагорода, розрахована виходячи з посадового окладу судді місцевого суду з урахуванням фактично відпрацьованого часу в порядку, визначеному Державною судовою адміністрацією України. Присяжним відшкодовуються витрати на проїзд і наймання житла, а також виплачуються добові. Зазначені виплати здійснюються за рахунок коштів бюджетної програми на здійснення правосуддя територіальними управліннями Державної судової адміністрації України за рахунок коштів Державного бюджету України.

2. За присяжними на час виконання ними обов’язків у суді за місцем основної роботи зберігаються всі гарантії та пільги, визначені законом. Час виконання присяжним обов’язків у суді зараховується до всіх видів трудового стажу. Звільнення присяжного з роботи або переведення на іншу роботу без його згоди під час виконання ним обов’язків у суді не допускається.

3. На присяжних поширюються гарантії незалежності і недоторканності суддів, установлені законом, на час виконання ними обов’язків із здійснення правосуддя. За обґрунтованим клопотанням присяжного заходи безпеки щодо нього можуть уживатися і після закінчення виконання цих обов’язків.

Виходячи з вищенаведеного, з метою забезпечення належного здійснення судочинства місцевими загальними судами та для формування і затвердження списку присяжних керівники підприємств, установ та організацій м.Стрия повинні надати міській раді список громадян, які виявили бажання буди присяжними, відповідають вимогам статті 65 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” та подати наступні документи:

  • заяву про згоду бути присяжним на ім’я міського голови;
  • копія паспорта (1,2,11 сторінки);
  • довідку з місця проживання;
  • довідку про те, що не перебуває на диспансерному обліку в лікаря-психіатра;
  • сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду;
  • довідку про відсутність судимості.
  • Заяви та документи приймаються до 10 листопада 2019 року.

Консультації з усіх питань, що виникатимуть в процесі підбору кандидатур і підготовки до затвердження списку присяжних, надає юридичний відділ виконкому Стрийської міської ради (вул.Шевченка, 71, кабінет №15, тел. 7-15-21, 7-12-71).

Стрий Стрийський район Стрийщина Новини Новини Стрия
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі