У міській раді визначили обсяг стратегічної екологічної оцінки Генерального плану міста

Загальні положення

1. Замовник СЕО

Виконавчий комітет Стрийської міської ради (вул. Шевченка, 71,

м. Стрий, Львівська область, 82400).

ЄДРПОУ: 04055943

2. Вид та основні цілі документу державного планування

Генеральний план м. Стрий розробляється з метою визначення

територіального розвитку на проектний період з урахуванням перспектив,

обґрунтованих раціональним використанням територіальних та природних

ресурсів, встановлення меж населених пунктів, а також з метою оптимальної

функціональної організації поселення, яка має забезпечувати розвиток та

реконструкцію сільського поселення, найкращі умови проживання та праці.

Генеральний план передбачає:

- визначення майбутніх потреб переважних напрямів використання

території;

- урахування державних, громадських і приватних інтересів під час

планування забудови та іншого використання територій;

- обґрунтування зміни межі населеного пункту, черговості й

пріоритетності забудови та іншого використання територій;

- визначення меж функціональних зон, пріоритетних та допустимих видів

використання і забудови територій;

- формування планувальної структури та просторової композиції

забудови населеного пункту;

- оцінку загального стану населеного пункту, основних факторів його

формування, визначення, містобудівних заходів щодо поліпшення

екологічного та санітарно-гігієнічного стану;

- визначення територій, що мають будівельні, санітарно-гігієнічні,

природоохоронні та інші обмеження їх використання.

- визначення етапів і механізмів забезпечення реалізації, терміну дії

генерального плану, перелік раніше прийнятих рішень, що втрачають чинність

і тих, до яких необхідно внести відповідні зміни.

Пропозиції щодо територіального розвитку м. Стрия передбачають

розширення межі населеного пункту з північної частини міста.

Територіальний розвиток міста на розрахунковий термін

здійснюватиметься шляхом включення у межі м. Стрия земель резервного

фонду, особистих підсобних та селянських господарств земель Стрийської

міської ради.

Це дасть змогу задовольнити попит на земельні ділянки для будівництва

житла серед мешканців, а також залучити інвесторів для будівництва

кварталів садибного житла та розвивати території комерційно-виробничого

призначення. 

Термін дії генерального плану – безстроковий. Розрахунковий термін - до

2035 року.

Генпланом також передбачений можливий розвиток і освоєння території

на позарозрахунковий період.

Проект розроблятиметься відповідно до:

- Земельного, Водного та Лісового кодексів України;

- Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- Закону України «Про відходи»;

- Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;

- Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»;

- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

- Закону України «Про природно-заповідний фонд України»;

- Закону України «Про екологічну мережу України»;

- Закону України «Про охорону земель»;

- Закон України «Про рослинний світ»;

- Закону України «Про тваринний світ»;

- Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку»;

- ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного

пункту»;

- ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»;

- ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

- ДСП - 173 «Державні санітарні правила планування та забудови

населених пунктів»;

- ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова міських поселень»;

- ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на

навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств,

будинків і споруд»;

- ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні

положення проектування»;

- ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди.

Основні положення проектування»;

- ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;

- ДСТУ-Н Б Б.1-1-12:2011 «Настанова про склад та зміст плану зонування

території (зонінг)»;

- СНіП 1.02.01 «Охорона навколишнього природного середовища»;

- Наказу міністерства охорони здоров'я України № 173 від 19.06.96 «Про

затвердження Державних санітарних правил планування та забудови

населених пунктів».

3. Інформація про те, якою мірою документ державного планування

визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких

законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля

(у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або

розміщення ресурсів):

Стрий – місто обласного значення у Львівській області, районний та

адміністративний центр Стрийського району.

Один із головних та найбільших транспортних вузлів Західної України,

важливий економічний та культурний центр Львівської області. Місто

розташоване на лівому березі річки Стрий. Населення міста – 60 тис. осіб,

площа – 16,95 км².

Місто розташоване у південно-західній частині Львівської області, за 67

кілометрів від обласного центру, в східноєвропейському часовому поясі між

23 та 24 меридіанами, на лівому березі однойменної річки на низькогірній

частині Стрийсько-Сянської Верховини. Рельєф на території міста –

рівнинний. Зручне розташування на перехресті міжнародних залізничних та

автомобільних шляхів, а також близькість курортів Моршина, Трускавця і

Славсько та рекреаційної зони Карпат відкриває перспективи для розвитку

міста як торговельного та рекреаційно-туристичного центру. Стрий є центром

Стрийської агломерації, яка разом із Дрогобицькою агломерацією утворює

Дрогобицько-Стрийську конурбацію

Клімат помірно-континентальний з порівняно м'якою зимою,

довготривалою вологою весною і теплою сухою осінню. Середньорічна

температура повітря – +7,°С

. Найхолодніший місяць січень (середня

температура +17°С). За кількістю опадів район відноситься до помірного

зволоження. Середньорічна сума опадів складає 729 мм при мінімальній

кількості опадів в січні-лютому (77-65 мм) і максимальній в червні і липні -

200-220 мм. Постійний сніговий покрив встановлюється в другій-третій декаді

грудня, а сходить сніг у другій-третій декаді березня. Середня багаторічна

вологість повітря по роках змінюється дуже мало і складає 78-80 %.

Пануючі напрямки вітрів – західний і південно-західний (взимку),

західний і північно-західний (влітку). Середня швидкість вітру складає 2,5-4

м/с.

Колись Стриєм протікало декілька водяних потоків, що впадали у річку.

На них працювали водяні млини. Для відпочинку жителів міста облаштований

пляж на річці та діє відновлене озеро.

Найбільшою річкою Стрийщини є річка Стрий (загальна довжина – 230

км). Течія річки швидка, часто змінює русло, а також рве дамбу у Стрию

вздовж об'їзної автомагістралі. Особливо небезпечна річка у паводкові дні.

Тоді найвищий рівень води становить 4-5 метри. Паводки тривають 5-15 днів.

Найпоширенішими типами ґрунтів є: дерново-підзолисті, підзолистотернові, піщані, супіщані, глеюваті та опідзолені чорноземи.

Деревна рослинність представлена, переважно, мішаними (Держлісгосп)

лісами. Тут поширені грабові ліси з домішками сосни, вільхи та вкрапленнями

бука. Лучно-трав’яниста рослинність сіножатей і пасовищ представлена

травостоєм різного ботанічного складу.

Пропозиції щодо територіального розвитку передбачають розширення

межі населеного пункту.

Це дасть змогу задовольнити попит на земельні ділянки для будівництва

житла серед мешканців, а також залучити інвесторів для будівництва 

кварталів садибного житла та розвивати території комерційно-виробничого

призначення.

Термін дії генерального плану – безстроковий.

4. Ймовірні наслідки

а) Оновлення Генерального плану м. Стрий не матиме значного впливу на

довкілля та здоров’я населення, геологічне середовище, на флору та фауну.

У зв’язку з вичерпанням дії попереднього генерального плану, виникла

необхідність в новому генеральному плані, продиктована рядом актуальних

питань, що виникли при пошуку альтернативних пріоритетів розвитку

економічної діяльності селища, перспективної чисельності його населення,

обсягів та форм житлового будівництва та архітектурно-планувальними

проблемами.

Існує кілька основних проблем в функціонуванні населеного пункту.

Насамперед це розміщення промислових, комунальних, складських об`єктів та

існуючого кладовища в ненормативній близькості до житлових кварталів.

Досить часто ділянки житлової забудови селища безпосередньо межують із

територіями даних об’єктів і перебувають таким чином в зоні їх шкідливого

впливу.

Не менш важливою проблемою є недостатній розвиток соціальної

інфраструктури та недотримання нормативних радіусів доступності до

існуючих об’єктів обслуговування населення.

Також однією з проблем є відсутність необхідної інженерної

інфраструктури, недотримання нормативних розривів до існуючих інженерних

мереж, відсутність організації відведення поверхневих вод, заходів

інженерного захисту території та ін.

б) На території міста зростають ботанічні пам’ятки природи місцевого

значення: Віковий дуб, Група дерев та кущів, Група тиса ягідного, Дуб І.

Франка, Магнолія. Крім того, розташовані парки-пам’ятки садово-паркового

мистецтва Парк Злуки, Парк ім. Т. Шевченка, Парк Нижанківського.

В Стрию налічується 105 пам'яток архітектури місцевого значення.

в) Зважаючи на географічне положення м. Стрий, транскордонні наслідки

реалізації проектних рішень генплану міста для довкілля прикордонних

територій, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

5. Розгляд альтернатив

Альтернативних варіантів проекту не передбачається, оскільки план дій є

стандартним способом для розроблення генерального плану населеного

пункту з використанням найкращих доступних методик.

Територіальні альтернативи не розглядаються у зв’язку з неможливістю

перенесення об’єкту оцінки будь-яку іншу територію.

Розроблення та реалізація генплану здійснюватиметься з урахуванням

діючих вимог санітарного та природоохоронного законодавства. При

проектуванні враховуватимуться містобудівні обмеження та особливості

території.

6. Під час розробки СЕО передбачається використовувати наступну

інформацію

- доповіді про стан довкілля.

- статистичну інформацію.

- фонові та лабораторні дослідження стану довкілля.

- дані моніторингу стану довкілля.

- оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єктів, які можуть

мати значний вплив на довкілля.

- пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання

території.

З огляду на стратегічний характер такого виду документації як генплан,

ключовим завданням у виконанні СЕО проекту є методи стратегічного

аналізу, насамперед аналіз контексту стратегічного планування, що

передбачає встановлення зав’язків з іншими документами державного

планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень

генерального плану.

Застосування цільового аналізу при проведенні СЕО дозволить

встановити відповідність рішень генплану загальним цілям охорони довкілля

та забезпечення безпечного для здоров’я та населення середовища існування.

7. Заходи, для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних

наслідків виконання документа державного планування

У ході виконання СЕО передбачається розглянути доцільність

запровадження заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих

негативних наслідків реалізації проектних рішень генплану м. Броди на

довкілля та стан здоров’я населення, які мають успішні приклади

впровадження в інших сільських населених пунктах, першочергово, щодо:

- формування планувальної структури та просторової композиції

забудови населеного пункту;

- вдосконалення структури вуличної мережі, організація руху

транспорту;

- розвитку інженерної інфраструктури;

- оптимізації виробничих, комунальних територій, забезпечення їх

санітарно-гігієнічної сумісності з житловою та громадською забудовою;

- визначення напрямків ефективної системи поводження з відходами на

території населеного пункту;

- проведення реконструкції споруд та мереж комунальних систем тепло-,

електропостачання, водопостачання.

8. Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається статтею

11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» і складається з

наступних розділів:

- основні цілі генерального плану, його зв’язок з іншими документами

державного планування;

- характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я

населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного

планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною

інформацією та результатами досліджень);

- характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та

стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за

адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами

досліджень);

- екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення,

які стосуються детального плану території, зокрема щодо територій з

природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною

інформацією та результатами досліджень);

- зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із

запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на

державному та місцевому рівнях, що стосуються детального плану території;

- опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому

числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та

довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків

- заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та

пом’якшення негативних наслідків виконання генерального плану міста;

- обґрунтування вибору виправданих альтернатив, якщо такі

розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна

оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та

технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

- заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання

генерального плану міста для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

- резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10

цієї частини, розраховане на широку аудиторію

Орган до якого подаються зауваження та пропозиції

Виконавчий комітет Стрийської міської ради (вул. Шевченка, 71, м.

Стрий, Стрийський район, Львівська область, 82400).

Строки подання

15 днів з дня публікації заяви про визначення обсягу стратегічної

екологічної оцінки (відповідно до п.п. 5,6 ст. 10 Закону України «Про

стратегічну екологічну оцінку»).

245 стрийські новини новини Стрия Стрий
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Коментарі

Здоров'я
Молоко — це найпопулярніший органічний продукт серед українців. Минулого року вони витратили на нього 320 мільйонів гривень. Також у трійці лідерів органічні крупи та борошно, свідчить дослідження органічного ринку України. У середньому такі продукти коштують на 15–30% дорожче, а іноді удвічі — повідомляє ТСН. Українці протягом минулого року придбали майже 7,5 млн тонн органічних продуктів. Фермер Антон Дундій знайшов справу життя, коли перейшов на органік...
Суспільство
1 серпня в Україні стартувала вступна кампанія, тож вступники уже можуть створити е-кабінет, а згодом подати через нього електронні заяви на вступ до закладів вищої освіти. Зважаючи на карантин, терміни вступної кампанії змістилися і цьогоріч для вступників на навчання для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр»  вона відбуватиметься в такій послідовності: 1 серпня – реєстрація електронних кабінетів випускників Для реєстрації абітурієнту потрібна адреса й...
Новини компаній
На вулицях наших міст все частіше можна зустріти людей, які прямують на електросамокатах. Виникає питання, чому цей вид транспорту набуває все більшої популярності. В чому секрет? Життя у великих містах не мислима без пересування, кожен сам вибирає яким чином йому доїхати з точки А в точку Б. Якщо врахувати, що в центрах великих міст середня швидкість пересування часто не перевищує 15 км / год., то електросамокати дозволять переміщатися швидше, економніше...
Культура
Цього тижня відбувся традиційний недільний перегляд фільму в с. Дуліби. Про це повідомляють у соціальній спільноті "Молодь змінює". "Переглядали фільм «Гуцулка Ксеня», привчаємо молодь до української кіноматографії. Будемо раді почути, який фільм вам було б цікаво переглянути наступної неділі. Тому, залишайте ваші пропозиції в коментарях. Дякуємо, Дулібській сільській раді та сільському голові Петру Васильківу за допомогу та технічну підтримку у проведенні...
Пригоди
У Стрийський відділ поліції 4 серпня, близько 3.30 надійшло повідомлення від небайдужого громадянина про те, що на вулиці він помітив знесилену літню жінку, яка не могла знайти дорогу додому. На допомогу пенсіонерці за вказаною адресою прибули працівники групи реагування патрульної поліції. Спочатку вони відвезли її у лікарню, а коли переконались, що пенсіонерка не потребує допомоги медиків, доставили її у відділ поліції, щоб встановити особу. Невдовзі, бл...
Бізнес
18 серпня, у внутрішньому дворику Львівської ОДА, відбудеться дискусійна панель на тему «Прозорість орендних правовідносин - запорука інвестиційної привабливості Львівщини». Про це інформують в юридичному управлінні Львівської ОДА. До участі запрошують аграріїв, фермерів, зацікавлених громадян, представників новоутворених територіальних громад. Метою заходу є створення простору для комунікації між органами державної влади, представниками інвесторів, аграрн...
Культура
1 серпня на відкритому просторі території Державного історико-культурного заповідника «Тустань» відбувся книжковий пленер. Учасники заходу провели час у компанії письменників, літераторів та бардів, де обговорювали проблеми розвитку книговидавничої галузі. Присутні наголосили на важливості  живого спілкування авторів з читацькою аудиторією. Це дозволяє краще зрозуміти поведінку героїв книг, їх психологію та філософію вчинків. Захід відбувався під час табор...
Пригоди
Вчора,  3 серпня, близько 20:30 год., водій автомобіля марки "Форд Фокус", мешканець м. Стрий 1978 року народження, на автодорозі у с. Хоросно Пустомитівського району, здійснив наїзд на малолітнього пішохода, місцевого мешканця 2016 року народження. Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА. Внаслідок ДТП, травмовану дитину госпіталізовано в МДКЛ м. Львова із діагнозом: "ЗЧМТ, струс головного мозку, забійні садна лівої полови...
Суспільство
За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології на території Львівської області  - висока пожежна небезпека.  Відтак, 3 – 4 серпня на території області прогнозують переважно надзвичайну (5-й клас) та високу (4-й клас) пожежну небезпеку. У місті  Львові упродовж  3,4 серпня  - надзвичайна (5-й клас) пожежна небезпека. Головне управління ДСНС України у Львівській області закликає громадян не провокувати пожеж на відкритих тери...