Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детальних планів територій під будівництво у Стрию

Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детальних планів територій під будівництво у Стрию , Ірина

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості із земель промисловості на вул.Промисловій в м.Стрию Львівської області.

Загальні положення

1.Замовник СЕО

Виконавчий комітет Стрийської міської ради (вул.Т.Шевченка, 71, м.Стрий, Львівська область, 82400). ЄДРПОУ: 04055943

2. Вид та основні цілі документу державного планування

ДПТ передбачає:

 • - визначення майбутніх потреб переважних напрямів використання території;
 • - урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування забудови та іншого використання територій;
 • - визначення меж функціональних зон, пріоритетних та допустимих видів використання і забудови територій;
 • - формування планувальної структури та просторової композиції проектної території;
 • - оцінку загального стану населеного пункту, основних факторів його формування, визначення, містобудівних заходів щодо поліпшення екологічного та санітарно-гігієнічного стану;
 • - визначення територій, що мають будівельні, санітарно-гігієнічні, природоохоронні та інші обмеження їх використання.
 • - визначення етапів і механізмів забезпечення реалізації, терміну дії ДПТ, перелік раніше прийнятих рішень, що втрачають чинність і тих, до яких необхідно внести відповідні зміни.

Проект розроблятиметься відповідно до:

 • - Земельного, Водного та Лісового кодексів України;
 • - Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
 • - Закону України «Про відходи»;
 • - Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;
 • - Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»;
 • - Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
 • - Закону України «Про природно-заповідний фонд України»;
 • - Закону України «Про екологічну мережу України»;
 • - Закону України «Про охорону земель»;
 • - Закон України «Про рослинний світ»;
 • - Закону України «Про тваринний світ»;
 • - Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку»;
 • - ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»;
 • - ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»;
 • - ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;
 • - ДСП - 173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;
 • - ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова міських поселень»;
 • - ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд»;
 • - ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»;
 • - ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»;
 • - ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;
 • - ДСТУ-Н Б Б.1-1-12:2011 «Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг)»;
 • - СНіП 1.02.01 «Охорона навколишнього природного середовища»;
 • - Наказу міністерства охорони здоров'я України № 173 від 19.06.96 «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів».

3. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів):

Стрий – місто обласного значення у Львівській області, районний та адміністративний центр Стрийського району.

Один із головних та найбільших транспортних вузлів Західної України, важливий економічний та культурний центр Львівської області. Місто розташоване на лівому березі річки Стрий. Населення міста – 60 тис. осіб, площа – 16,95 км².

Місто розташоване у південно-західній частині Львівської області, за 67 кілометрів від обласного центру, в східноєвропейському часовому поясі між 23 та 24 меридіанами, на лівому березі однойменної річки на низькогірній частині Стрийсько-Сянської Верховини. Рельєф на території міста – рівнинний. Зручне розташування на перехресті міжнародних залізничних та автомобільних шляхів, а також близькість курортів Моршина, Трускавця і Славсько та рекреаційної зони Карпат відкриває перспективи для розвитку міста як торговельного та рекреаційно-туристичного центру. Стрий є центром Стрийської агломерації, яка разом із Дрогобицькою агломерацією утворює Дрогобицько-Стрийську конурбацію.

Клімат помірно-континентальний з порівняно м'якою зимою, довготривалою вологою весною і теплою сухою осінню. Середньорічна температура повітря – +7,°С. Найхолодніший місяць січень (середня температура +17°С). За кількістю опадів район відноситься до помірного зволоження. Середньорічна сума опадів складає 729 мм при мінімальній кількості опадів в січні-лютому (77-65 мм) і максимальній в червні і липні - 200-220 мм. Постійний сніговий покрив встановлюється в другій-третій декаді грудня, а сходить сніг у другій-третій декаді березня. Середня багаторічна вологість повітря по роках змінюється дуже мало і складає 78-80 %.

Пануючі напрямки вітрів – західний і південно-західний (взимку), західний і північно-західний (влітку). Середня швидкість вітру складає 2,5-4 м/с.

Найпоширенішими типами ґрунтів є: дерново-підзолисті, підзолистотернові, піщані, супіщані, глеюваті та опідзолені чорноземи. Територія, на яку розробляється ДПТ знаходиться у промисловій зоні міста. Тут знаходяться такі підприємства як «Леоні» (виробник кабельної продукції для легкових автомобілів), підприємство по нанесенню антикорозійного захисту металу, машинобудівне підприємство і ряд тимчасово недіючих виробництв. Незначні вільні території, які є в наявності доцільно використати для розміщення промислових підприємств.

4. Ймовірні наслідки

а) Виробнича діяльність, яка декларується даним детальним планом не матиме значного впливу на довкілля та здоров’я населення, геологічне середовище, на флору та фауну.

б) На території міста зростають ботанічні пам’ятки природи місцевого значення: Віковий дуб, Група дерев та кущів, Група тиса ягідного, Дуб І. Франка, Магнолія. Крім того, розташовані парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва Парк Злуки, Парк ім. Т. Шевченка, Парк Нижанківського. В Стрию налічується 94 пам'ятки архітектури місцевого значення. Проектована ділянка знаходиться на значній віддалі від сельбищної території, громадського центру міста та зелених зон загального користування. Найближчі житлові та громадські будівлі знаходяться на віддалі 600 м від проектованої території.

в) Зважаючи на географічне положення м. Стрий, транскордонні наслідки реалізації детального плану території для довкілля прикордонних територій, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

5. Розгляд альтернатив

Альтернативних варіантів проекту не передбачається, оскільки на даній території розвивати якусь іншу діяльність враховуючи обмеження, які тут в наявності – неможливо. Територіальні альтернативи не розглядаються у зв’язку з неможливістю перенесення об’єкту оцінки будь-яку іншу територію.

6. Під час розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію

- доповіді про стан довкілля.

- статистичну інформацію.

- фонові та лабораторні дослідження стану довкілля.

- дані моніторингу стану довкілля.

- оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля.

- пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

Ключовим завданням у виконанні СЕО проекту є методи стратегічного аналізу, насамперед аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зав’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень генерального плану.

Застосування цільового аналізу при проведенні СЕО дозволить встановити відповідність рішень детального плану загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я та населення середовища існування.

7. Заходи, для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

У ході виконання СЕО передбачається розглянути доцільність запровадження заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків реалізації проектних рішень ДПТ на довкілля та стан здоров’я населення, які мають успішні приклади впровадження в інших сільських населених пунктах, першочергово, щодо:

- формування планувальної структури та просторової композиції забудови ділянки;

- вдосконалення структури вуличної мережі, організація руху транспорту;

- розвитку інженерної інфраструктури;

- визначення напрямків ефективної системи поводження з відходами;

- проведення реконструкції споруд та мереж комунальних систем газо-, електропостачання, водопостачання.

8. Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» і складається з наступних розділів:

- основні цілі ДПТ, його зв’язок з іншими документами державного планування;

- характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

- характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

- екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються детального плану території, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

- зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на державному та місцевому рівнях, що стосуються детального плану території;

- опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків - заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання генерального плану міста;

- обґрунтування вибору виправданих альтернатив, якщо такі розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

- заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання генерального плану міста для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

- резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію

Орган до якого подаються зауваження та пропозиції Виконавчий комітет Стрийської міської ради (вул. Шевченка, 71, м. Стрий, Стрийський район, Львівська область, 82400).

Строки подання 15 днів з дня публікації заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (відповідно до п.п. 5,6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

Стрий новиниСтрия сайтмістаСтрия Стрийщина новиниСтрийськогорайону2020 245.ua сайтТвогоміста будівництво стратегічнаоцінка
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Коментарі